Phoenix non-profit hautomo

Oletko kekseliäs voittoa tavoittelematon toimija, jolla on tulta jalkojen alla ja suuret suunnitelmat tulevaisuuden varalle?

Me Phoenixissa uskomme, että yhteiskunnan suurimmatkin haasteet voidaan selättää yhdessä. Valitsemme ohjelmaan vuosittain 3-5 lupaavaa ideaa ja autamme niitä kasvamaan verkostomme avulla.


Phoenix non-profit hautomon jäsenet 

 • Eivät tavoittele voittoa
 • Tuovat omalle kentälleen jotain uutta ja kekseliästä
 • Toimivat tuettavien ihmisten aitojen tarpeiden pohjalta
 • Tarjoavat käsinkosketeltavia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön
 • Hyödyntävät tai haluavat hyödyntää joukkovoimaa
 • Perustuvat ideaan, jolla on kasvupotentiaalia
 • Idean takana on sitoutunut tiimi

Kaikki jäsenet jakavat saman tavan ajatella: rakennamme ympärillemme verkoston, jotta voimme tuoda maailmaan mahdollisimman paljon hyvää. Näin tuomme mahdollisimman ison vaikutuksen juuri niiden elämään, jota varten toiminta alun perin perustettiin.
 

Vuonna 2020 hautomon jäsenet työskentelevät seuraavien aiheiden parissa

 • Senioreiden ilmastoaktivismi ja mielekäs vapaa-aika (Aktivistimummot ja Mummodisko) 
 • Pakolaisten työllistyminen ja yrittäjyys (Startup Refugees) 
 • Naisten tasa-arvo työelämässä (Howtomo) 
 • Naisten ammatinvaihto teknologia-alalle (Twig the code) 
 • Vieraskielisten naisten verkostoituminen (Mothers in Business)

→ Tutustu Phoenix non-profit hautomon jäseniin

 

Mitä Phoenix non-profit hautomossa tapahtuu?

Hautomoon valitut toimijat otetaan Phoenix ry:n jäseniksi. Tapaamme kerran kuukaudessa työpajan merkeissä, ja kehitämme palveluasi eteenpäin yhdessä. Työpajojen fasilitaattoreina toimivat Phoenixin tiimin lisäksi asiantuntijat eri aloilta. Kuukausitapaamisten välissä hiomme toimintaanne eteenpäin sekä yhdessä Phoenixin tiimin että ulkopuolisten mentorien johdolla.

Phoenix non-profit hautomossa omistat oman ideasi. Sinun käsissäsi on, miten viet sitä eteenpäin ja miten suureksi sen haluat kasvattaa. Phoenix non-profit hautomoon osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Voit päättää hautomon jäsenyyden koska tahansa, jos koet sen aiheelliseksi.

Kuukausitapaamiset pidetään Phoenixin toimistolla Helsingissä ja muut tapaamiset toiveiden mukaan etäyhteydellä. Työkielemme ovat suomi ja englanti.

Phoenix non-profit hautomon ohjelma 2020

 1. Kick-off. Vuoden 2020 hautomon jäsenet tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Jokaiselle jäsenelle tehdään toimintasuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja prioriteetit vuodelle. Tutustut Phoenix-vuosikalenteriin ja opit, miten ketterää yhdistystä pyöritetään. Lisäksi saat hallinnollista tukea, johon kuuluu mm. rahankeruulupa. 
 2. Idean kirkastaminen ja konseptointi. Autamme sinua hahmottamaan kristallinkirkkaasti ydinongelman, jonka ideasi ratkaisee sekä keinot ongelman ratkaisemiseksi. Selkeytämme toimintanne kohderyhmän ja tuemme sen tavoittamisessa. Konseptointi toimii selkärankana varainhankinnalle, toiminnan kasvattamiselle ja tehokkaalle viestinnälle. 
 3. Varainhankintasuunnitelma. Kartoitamme yhdessä varainhankinnan tarpeet ja potentiaaliset rahoittajat. Saat tukea rahoitushakemusten tekemisessä, toiminnan resurssien hahmottamisessa,  budjetoinnissa ja neuvotteluissa rahoittajien kanssa. Phoenixilla on käytössä myös rahoitushakujen vuosikello, josta jokainen hautomon jäsen saa tietoa toiminnalleen sopivista rahoittajista ja hakuaikataulusta. 
 4. Joukkovoimien valjastaminen. Saat tukea siihen, miten hyödyntää joukkovoimaa ja miten yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt saadaan mukaan toimintaan. 
 5. Phoenix.fi-verkkokauppa. Toimintasi tuotteistetaan yhdessä Phoenixin hyvien tekojen verkkokauppaan. Verkkokaupassa yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat tarjota tukea ja resursseja toimintasi kasvattamiseen.
 6. Viestintä ja brändityö. Saat tukea viestintäsuunnitelman tekemisessä ja kohderyhmän tavoittamisessa. Pääset hiomaan brändiä, sen ilmettä, sanoitusta ja ydinviestejä. Non-profit-hautomossa työskentelee täysipäiväisesti viestinnän ammattilainen, jolta saat tukea näissä asioissa. 
 7. Vertaistuki. Valitsemme hautomoon vain hyviä tyyppejä, jotka suhtautuvat omaan ideaansa intohimolla. Hautomo tarjoaa työskentelyyn soveltuvat toimitilat ja toisiaan tsemppaavan porukan. Vertaistuki tarkoittaa myös onnistumisten ja epäonnistumisten jakamista ja toisilta oppimista. 
 8. Vaikuttavuuden arviointi. Autamme sinua määrittelemään laadulliset ja määrälliset mittarit toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Näin pääset itse arvioimaan sitä, teetkö oikeita asioita tavoitteidesi saavuttamiseksi. Lisäksi pääset viestimään kumppaneille, rahoittajille ja toiminnasta kiinnostuneille toimintasi vaikuttavuudesta selkeästi. 
 9. Kiihdyttämö. Autamme sinua toimintasi skaalaamisessa kun olet siihen valmis. Suuntana on koko Suomi ja muu maailma! 

Tuemme sinua kaikessa, mutta emme tee puolesta. Hautomovuoden aikana olet valmis käärimään hihat ja viemään omaa ideaasi eteenpäin. 

Miksi perustimme Phoenix non-profit hautomon?

Idea non-profit hautomosta syntyi Startup Refugees -verkoston kokemuksesta. Startup Refugees sai alkunsa ja kasvoi nykyisiin mittoihinsa aktiivisen yrityskumppani- ja vapaaehtoisverkoston ansiosta. Toiminnan edetessä olemme huomanneet, miten paljon verkostomme jäsenet ovat valmiita käyttämään aikaansa ja resurssejaan heille tärkeän asian edistämiseen. Sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt haluavat muuttaa maailmaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin yhdessä.

Phoenix non-profit hautomo on keino antaa takaisin kaikesta siitä, mitä olemme saaneet ja oppineet Startup Refugeesin matkan varrella. Haluamme nyt antaa aikaamme ja auttaa pieniä, lupaavia sosiaalisia innovaatioita toiminnan käynnistämisessä ja idean eteenpäin viemisessä.

​​​​​​​→ Tule mukaan

Ruoki mullistavia ideoita

Valitse sinulle sopivin tapa toimia ja auta yhteiskuntaa ravistelevat liikkeet lentoon.

Tule mukaan