Haku Phoenix non-profit-hautomoon

Historian ensimmäinen haku Phoenix non-profit hautomoon

Etsimme joukkoomme maailmaa mullistavia ideoita ja omistautuneita tekijöitä. Voit hakea mukaan, jos ideasi pysäyttää eriarvoisuuden - olit missä päin Suomea vain, ja olit sitten jo rekisteröity yhdistys tai joukko ihmisiä mahtavan idean takana. Hautomovuoden aikana saat monipuolista tukea ideasi edistämiselle.

Hae Phoenix non-profit hautomon jäseneksi vuodelle 2020 tästä.

Hakuaika päättyy 30.11.2019. Kutsumme lupaavimmat ideat kylään Helsinkiin 12.12.2019. Valinnat tehdään jouluun mennessä.

Lisätietoja sähköpostilla: info@phoenix.fi. Jos haluat jutella ihan oikean ihmisen kanssa, soita Camillalle 15.11. klo 12-13 tai 25.11. klo 14-15, tai vuoden 2019 osallistujille Armille (Howtomo) 20.11. klo 14-16 tai Jonille (Mummodisko) 18.11. klo 12-14. 

Mikä Phoenix non-profit hautomo on?

Phoenix non-profit hautomo on vuonna 2019 perustettu hautomo kekseliäille ideoille. Valitsemme joukkoomme lupaavimmat eriarvoisuutta pysäyttävät ideat ja autamme niitä kasvamaan. Hyödynnämme joukkovoimaa ja kutsumme mukaan kaikki, jotka haluavat olla mukana muuttamassa maailmaa kanssamme. Kanavoimme yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden tuen hautomon jäsenien kautta suoraan ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

Phoenix non-profit hautomo tuki vuonna 2019 seuraavia teemoja:

Ikäihmisten mielekäs arki
Pakolaisten työllistyminen ja yrittäjyys
Naisten tasa-arvo työelämässä
Luovien nuorten työllistyminen

Mitä Phoenix non-profit hautomossa tapahtuu?

Hautomoon valitut toimijat otetaan Phoenix ry:n jäseniksi. Tapaamme kerran kuukaudessa kasvokkain tai verkon välityksellä, ja hiomme konseptiasi eteenpäin tapaamisten välillä. Tapaamiset tapahtuvat Phoenixin toimistolla Helsingissä. Työkielemme ovat suomi ja englanti.

Phoenix non-profit hautomossa omistat oman ideasi. Sinun käsissäsi on, miten viet sitä eteenpäin ja miten suureksi sen haluat kasvattaa. Luomme yhdessä suunnitelman vuodelle 2020 ja sinä päätät, mitä vuoden aikana tapahtuu. Phoenix non-profit-hautomoon osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Voit päättää hautomon jäsenyyden koska tahansa, jos koet sen aiheelliseksi.

Phoenix non-profit hautomon ohjelma 2020

 1. Kick-off. Vuoden 2020 hautomon jäsenet tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Jokaiselle jäsenelle tehdään toimintasuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja prioriteetit vuodelle. Tutustut Phoenix-vuosikalenteriin ja opit, miten ketterää yhdistystä pyöritetään. Lisäksi saat hallinnollista tukea, johon kuuluu mm. rahankeruulupa. 
 2. Idean kirkastaminen ja konseptointi. Autamme sinua hahmottamaan kristallinkirkkaasti ydinongelman, jonka ideasi ratkaisee sekä keinot ongelman ratkaisemiseksi. Selkeytämme toimintanne kohderyhmän ja tuemme sen tavoittamisessa. Konseptointi toimii selkärankana varainhankinnalle, toiminnan kasvattamiselle ja tehokkaalle viestinnälle. 
 3. Varainhankintasuunnitelma. Kartoitamme yhdessä varainhankinnan tarpeet ja potentiaaliset rahoittajat. Saat tukea rahoitushakemusten tekemisessä, toiminnan resurssien hahmottamisessa,  budjetoinnissa ja neuvotteluissa rahoittajien kanssa. Phoenixilla on käytössä myös rahoitushakujen vuosikello, josta jokainen hautomon jäsen saa tietoa toiminnalleen sopivista rahoittajista ja hakuaikataulusta. 
 4. Joukkovoimien valjastaminen. Saat tukea siihen, miten hyödyntää joukkovoimaa ja miten yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt saadaan mukaan toimintaan. 
 5. Phoenix.fi-verkkokauppa. Toimintasi tuotteistetaan yhdessä Phoenixin hyvien tekojen verkkokauppaan. Verkkokaupassa yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat tarjota tukea ja resursseja toimintasi kasvattamiseen.
 6. Viestintä ja brändityö. Saat tukea viestintäsuunnitelman tekemisessä ja kohderyhmän tavoittamisessa. Pääset hiomaan brändiä, sen ilmettä, sanoitusta ja ydinviestejä. Non-profit-hautomossa työskentelee täysipäiväisesti viestinnän ammattilainen, jolta saat tukea näissä asioissa. 
 7. Vertaistuki. Valitsemme hautomoon vain hyviä tyyppejä, jotka suhtautuvat omaan ideaansa intohimolla. Hautomo tarjoaa työskentelyyn soveltuvat toimitilat ja toisiaan tsemppaavan porukan. Vertaistuki tarkoittaa myös onnistumisten ja epäonnistumisten jakamista ja toisilta oppimista. 
 8. Vaikuttavuuden arviointi. Autamme sinua määrittelemään laadulliset ja määrälliset mittarit toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Näin pääset itse arvioimaan sitä, teetkö oikeita asioita tavoitteidesi saavuttamiseksi. Lisäksi pääset viestimään kumppaneille, rahoittajille ja toiminnasta kiinnostuneille toimintasi vaikuttavuudesta selkeästi. 
 9. Kiihdyttämö. Autamme sinua toimintasi skaalaamisessa kun olet siihen valmis. Suuntana on koko Suomi ja muu maailma! 

Tuemme sinua kaikessa, mutta emme tee puolesta. Hautomovuoden aikana olet valmis käärimään hihat ja viemään omaa ideaasi eteenpäin. 

Kenelle Phoenix non-profit hautomo on? 

Phoenix non-profit hautomo on tarkoitettu ihmiselle tai porukalle, jolla on mahtava eriarvoisuutta pysäyttävä idea, ja joka on toimintansa alkuvaiheessa. Olet kokeillut toimintaa käytännössä ja todennut, että ideallesi on kysyntää ja tarvetta. Olet ehkä jo perustanut oman organisaation, mutta sinulla ei tarvitse olla sellaista hakeaksesi mukaan. Sinun ei tarvitse tietää, onko tuleva toimintamuotosi yhdistys, säätiö tai joku muu. Ehkä et perusta mitään näistä. Tärkeintä on, että uskot ideaasi ja haluat tehdä töitä sen eteenpäin viemiseksi.

Phoenix non-profit-hautomon jäsen 

 1. On voittoa tavoittelematon
 2. Tuo omalle kentälleen jotain uutta ja kekseliästä
 3. Toiminta lähtee tuettavien ihmisten aidoista tarpeista
 4. Tarjoaa käsinkosketeltavia osallistumisen mahdollisuuksia 
 5. Hyödyntää tai haluaa hyödyntää joukkovoimaa
 6. Idealla on kasvupotentiaalia
 7. Idean takana on omistautunut tiimi
   

Keitä muut ovat Phoenix non-profit hautomon tiimissä? 

Kaikki phoenixiläiset jakavat saman tavan ajatella: toimimme ihmisiä varten ja ihmisten ehdoilla. Kokoamme ympärillemme verkoston, jotta voimme tuoda mahdollisimman ison muutoksen juuri niiden ihmisten elämään, joita varten olemme olemassa.

Maailman parhaita ideoita kanssasi hautovat

Anni (viestintä ja brändäys)
Armi (palvelumuotoilu, konseptointi, vertaistuki)
Camilla (hallinto, strategiatyö ja joukkovoimat) 
Elisa (varainhankinta, vaikuttavuuden arviointi)
Joni ja Mikko (vertaistuki ja ihanat ideat)
Mustafa (vertaistuki, maailmanvalloitus)
Yrityksistä, yksityishenkilöistä ja yhteisöistä koostuva Phoenixin verkosto, joka tukee sinua tarpeen mukaan.

Miksi perustimme Phoenix non-profit hautomon?

Idea non-profit-hautomosta syntyi Startup Refugees -verkoston kokemuksesta. Startup Refugees sai alkunsa ja kasvoi nykyisiin mittoihin, kiitos vapaaehtoisverkoston. Toiminnan edetessä olemme huomanneet, miten paljon yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat valmiita käyttämään aikaansa ja resurssejaan heille tärkeän asian edistämiseen.

Phoenix non-profit hautomo on meidän keinomme antaa takaisin kaikesta siitä, mitä olemme saaneet ja oppineet Startup Refugeesin matkan varrella. Haluamme nyt antaa aikaamme ja auttaa pieniä, lupaavia sosiaalisia innovaatioita toiminnan käynnistämisessä ja idean eteenpäin viemisessä. Lue lisää Phoenixistä täällä.

Ruoki mullistavia ideoita

Valitse sinulle sopivin tapa toimia ja auta yhteiskuntaa ravistelevat liikkeet lentoon.

Tule mukaan